Nieuwsarchief

Lees meer

Trouwplannen? Houd rekening met de nieuwe regeling voor gemeenschap van goederen

29 januari 2018

Wie vanaf 2018 in het huwelijksbootje stapt, trouwt niet meer automatisch in gemeenschap van goederen. Met ingang van 1 januari 2018 is de nieuwe wet van toepassing waardoor bruidsparen in beperkte gemeenschap van goederen trouwen.  

Lees meer

Slapend dienstverband: transitievergoeding verschuldigd?

26 augustus 2016

Met de inwerkingtreding van de Wwz per 1 juli 2015 besluiten steeds meer werkgevers een dienstverband met een langdurig zieke werknemer in stand te laten. Wat is hiervoor de reden?   

Lees meer

Reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland? Zorg voor een toestemmingsformulier!

29 juli 2016

Wanneer je met je kinderen buiten het Schengengebied wil reizen, dan dien je rekening te houden met persoonscontroles door de Koninklijke Nederlandse Marechaussee. Die controles dienen o.a. ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen en dus wordt gecontroleerd of je toestemming hebt van de andere met gezag belaste ouder om met je kinderen te mogen reizen.  

Lees meer

Scheidingsmediation stappenplan

03 juni 2016

Hoe verloopt een scheidingsmediation? Met het stappenplan wordt het mediationtraject opgesplitst in zes stappen voor meer overzicht en duidelijkheid.  

Lees meer

Kinderalimentatie en Kindgebondenbudget na uitspraak Hoge Raad

22 december 2015

Met de uitspraak van de Hoge Raad – het hoogste rechtscollege van Nederland - van 9 oktober 2015 is er eindelijk duidelijkheid over kinderalimentatie voor alleenstaande ouders. De Hoge Raad heeft namelijk beslist dat het Kindgebonden budget niet in mindering dient te worden gebracht op de kosten van een kind, behoefte genaamd in juridische bewoordingen, maar dient te worden opgeteld bij het inkomen van de alleenstaande ouder. Wat is hier aan voorafgegaan?  

Lees meer

Wijzigen ouderschapsplan: wanneer is dat nodig?

28 oktober 2015

Een ouderschapsplan is meestal een momentopname. Vaak wordt een ouderschapsplan opgesteld in een turbulente periode waarin veel emoties spelen en onzekerheid over de toekomst. Je maakt als ouders met elkaar o.a. afspraken over waar jullie kinderen wonen, hoe de zorgregeling eruit gaat zien, hoe jullie de kosten van je kinderen zult verdelen. Maar tijden veranderen en je kunt op een gegeven moment merken dat het bestaande ouderschapsplan niet meer bij de huidige situatie past. Wat kan je daaraan doen?  

12