Kinderalimentatie 2015: betaal je niet teveel? 

In de afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest op het gebied van kinderalimentatie. Denk aan wijzigingen in de manier waarop wordt berekend hoeveel je kind nodig heeft of hoeveel je per maand kunt betalen. Dit jaar heeft er ook een aantal fiscale veranderingen plaatsgevonden, zoals het vervallen van de fiscale kinderaftrek en de verhoging van het Kindgebonden budget. Dit kan tot gevolg hebben dat je nu maandelijks teveel betaalt. Weten hoe het bij jou zit?

Welk bedrag heeft je kind nodig? 

De kosten van een kind worden berekend aan de hand van het netto gezinsinkomen dat je destijds als gezin had. Het inkomen van jou en je ex-partner (inclusief vakantietoeslag, 13e maand, eindejaarsuitkering etc.) worden bij elkaar opgeteld. Het Nibud heeft tabellen ontwikkeld waarmee, gerelateerd aan de leeftijd van je kind, de kosten van je kind worden berekend. Op grond van deze tabellen, genaamd “Eigen aandeel kosten kinderen” wordt dan vastgesteld wat de behoefte van het kind is. Dit bedrag is het maximum dat aan kinderalimentatie betaald kan worden.

Welk bedrag moet je betalen?  

Het bedrag dat maandelijks aan kinderalimentatie betaald moet worden, wordt berekend doordat op het jaarinkomen een aantal vastgestelde lasten in mindering wordt gebracht. Dit worden forfaitaire bedragen genoemd. Het bedrag dat dan onder aan de streep overblijft, wordt de draagkracht genoemd. De draagkracht is het minimale bedrag dat door de alimentatieplichtige ouder aan de andere ouder betaald dient te worden.

Fiscale veranderingen 

Met ingang van 2015 is een aantal fiscale faciliteiten voor de kosten van kinderen verdwenen. De alleenstaande ouderkorting is vervallen en ook de aftrek voor levensonderhoud van kinderen. Deze eerst genoemde korting wordt in een aantal gevallen door de Belastingdienst gecompenseerd via een extra verhoging van het Kindgebonden budget voor alleenstaande ouders. Hiervoor geldt een maximum van € 3050,- per jaar, afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de alimentatiegerechtigde ouder. De belastingaftrek voor levensonderhoud van kinderen zorgde ervoor dat je minder aan belasting hoefde te betalen. De verandering in deze aftrekpost speelt pas bij de belastingaangifte die je volgend jaar doet over 2015, maar heeft nu al impact. Deze wijziging wordt voor jou als alimentatiebetaler namelijk niet gecompenseerd door de Belastingdienst.

Wat is het gevolg voor de hoogte van de kinderalimentatie 

Bij de vaststelling van de kinderalimentatie tijdens de scheiding is in de meeste gevallen rekening gehouden met de aftrekpost levensonderhoud kinderen. Met het wegvallen van deze aftrekpost kan het nu zo zijn dat je maandelijks meer betaalt dan je draagkracht toelaat. De verhoging van het Kindgebondenbudget zorgt ervoor dat de ouder die de kinderalimentatie ontvangt, meer te besteden heeft voor de kinderen. De Expertgroep Alimentatienormen heeft in haar richtlijnen besloten dat het bedrag dat aan Kindgebondenbudget ontvangen wordt, in mindering wordt gebracht op de kosten van de kinderen, hun behoefte dus, in juridische bewoordingen. Met andere woorden: de kosten van je kind worden (gedeeltelijk) opgevangen door het bedrag dat maandelijks aan Kindgebondenbudget ontvangen wordt. Met als gevolg dat het aandeel in de kosten dat jullie als ouders van je kinderen zelf dienen te dragen, lager is geworden en het huidige alimentatiebedrag te hoog is.

Is een herberekening zinvol? 

In de wet is bepaald dat wanneer er sprake is van een wijziging van omstandigheden bij één van de ouders, dit een reden kan zijn om de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Het vervallen van de fiscale kinderaftrek en de verhoging van het Kindgebonden budget zijn aan te merken als een wijziging van omstandigheden die tot een herberekening van de alimentatie kan leiden. Uit deze herberekening blijkt dan of je inderdaad teveel kinderalimentatie betaalt. Vervolgens is het zaak om te bespreken welke stappen gezet kunnen worden om je alimentatie aan te passen.

Wat is nodig voor herberekening? 

Voor het maken van zo’n nieuwe alimentatieberekening zijn recente gegevens van het inkomen van beide ouders nodig. Denk dan aan de jaaropgaven 2014 en salarisstroken van dit jaar. Ook is de beschikking Toeslagen 2015 van de Belastingdienst nodig voor de hoogte van het Kindgebonden budget. Deze gegevens kun je zelf opvragen bij je ex-partner, of wanneer deze niet bereid is mee te werken aan een herberekening, kunnen deze ook opgevraagd worden door ons. Uiteraard zijn ook de beslissing van de Rechtbank van de scheiding en eventueel het echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan nodig, omdat daarin veelal is vastgelegd hoe destijds de kosten van de kinderen zijn berekend.

 

Er zijn dus genoeg redenen om een herberekening te laten maken!

 

Neem contact met mij op en ik reken het voor je uit! Iedere dinsdagavond tussen 17 uur en 19 uur bestaat de mogelijkheid voor een vrijblijvend advies. Maak daarvoor dan een afspraak met mij.

voor directe hulp

bel

077 306 1394

iedere dinsdag van

17:00 - 18:00 uur

gratis spreekuur

op afspraak

Contactinformatie

Patersstraat 21
5981 TP Panningen Limburg
Tel. 077 306 1394
info@vdwoning.nl