Pensioen bij scheiding 

De wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding schrijft voor dat bij scheiding de opgebouwde rechten op ouderdomspensioen dienen te worden verdeeld. U heeft beiden recht op de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwd ouderdomspensioen, tenzij u andere afspraken wenst te maken.

 

Bij scheiding of een beëindiging van het geregistreerd partnerschap heeft uw partner op grond van de wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding recht op de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap op gebouwde ouderdomspensioen en het volledige (bijzonder)nabestaande pensioen tot de echtscheidingsdatum. Het is mogelijk om van de wet af te wijken en andere afspraken te maken over de opgebouwde pensioenen. De mediator brengt samen met u de mogelijkheden in kaart, geeft u uitleg over de voor- en nadelen van de verschillende opties en legt de keuze die u maakt vast in een convenant. Ook zorgt de mediator voor invulling van de benodigde formulieren mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen.

 

De module pensioenverdeling kost € 175,-

voor directe hulp

bel

077 306 1394

iedere dinsdag van

17:00 - 18:00 uur

gratis spreekuur

op afspraak

Contactinformatie

Patersstraat 21
5981 TP Panningen Limburg
Tel. 077 306 1394
info@vdwoning.nl