Reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland? Zorg voor een toestemmingsformulier! 

Wanneer je met je kinderen buiten het Schengengebied wil reizen, dan dien je rekening te houden met persoonscontroles door de Koninklijke Nederlandse Marechaussee. Die controles dienen o.a. ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen en dus wordt gecontroleerd of je toestemming hebt van de andere met gezag belaste ouder om met je kinderen te mogen reizen.

Gezagsuitoefening 

Over kinderen die geboren worden uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap oefenen beide ouders van rechtswege het ouderlijk gezag uit. Is er sprake van een niet-huwelijkse relatie, dan draagt de moeder van rechtswege het gezag en kunnen de ouders samen het gezag over de kinderen verkrijgen door het aanvragen van het gezamenlijk ouderlijk gezag in het gezagsregister. Wanneer je na scheiding met je kinderen naar een land buiten het Schengengebied wil reizen, dan moet je kunnen aantonen dat je daarvoor toestemming hebt van de andere met gezag belaste ouder. Immers, de Marechaussee controleert of er geen sprake is van onttrekking aan het ouderlijk gezag. Dit geldt ook voor gehuwden of samenwoners, waarvan één van de ouders met de kinderen alleen reist.

Toestemmingsformulier 

Via de onderstaande link kun je een toestemmingsverklaring downloaden en deze laten voorzien van de handtekeningen van beide gezaghebbende ouders:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland

Geen toestemming van de andere ouder? 

In het geval dat de andere ouder geen toestemming geeft voor de reis met de kinderen, dan kan de rechter worden verzocht om vervangende toestemming. De rechter zal alle belangen afwegen, met name de belangen van de kinderen, om te beoordelen of de toestemming van de weigerachtige ouder wordt vervangen door de toestemming van de rechter. Voor een dergelijke procedure bij de rechtbank is inschakeling van een advocaat noodzakelijk. Uiteraard zal dan eerst getracht worden om de andere ouder te bewegen om toch de benodigde toestemming te verlenen. Vaak is een brief van een advocaat voldoende om een procedure bij de Rechtbank te voorkomen.

Vrees dat de kinderen na hun reis niet zullen terugkeren? 

Wanneer je vreest dat de ouder die de toestemming vraagt, niet meer met de kinderen vanuit het buitenland zal terugkeren, dan adviseer ik contact op te nemen met het Centrum Internationale Kinderontvoering www.kinderontvoering.org

Heb je verdere vragen of wil je meer advies, neem dan contact met mij op of stuur een email. Ook bestaat iedere dinsdagavond tussen 17 uur en 19 uur de mogelijkheid voor een vrijblijvend gesprek van een half uur. Maak daarvoor dan een afspraak met mij.

voor directe hulp

bel

077 306 1394

iedere dinsdag van

17:00 - 18:00 uur

gratis spreekuur

op afspraak

Contactinformatie

Patersstraat 21
5981 TP Panningen Limburg
Tel. 077 306 1394
info@vdwoning.nl