Scheidingsmediation stappenplan 

Wanneer u gaat scheiden, komt er veel op u af in een turbulente periode. Een groot aantal zaken moet geregeld worden, zoals hoe wordt de zorg voor de kinderen geregeld, wie gaat waar wonen, hoeveel alimentatie moet u betalen of krijgt u? Als mediator in Limburg hoor ik vaak van cliënten dat zij de scheiding samen goed willen regelen, maar dat men niet weet hoe een mediation traject in een scheiding verloopt. Hier volgt de scheidingsmediation in zes stappen.

Stap 1: Wel of niet scheiden? 

Meestal wil één van de partners scheiden en soms is het een gezamenlijk besluit. Het is voor de verwerking van de scheiding heel belangrijk dat uw partner van u hoort dat u wilt gaan scheiden en vertel hem of haar dan ook heel duidelijk waarom u wilt gaan scheiden. Uit elkaar gaan doet pijn en het is erg belangrijk om hier samen over te praten en te vertellen waarom u wilt gaan scheiden. Dit heet de scheidingsmelding. Zo’n gesprek maakt het voor u beiden makkelijker om de aanstaande scheiding te accepteren en te verwerken.

Stap 2: Intake gesprek bij mediator in Limburg 

In het eerste gesprek ga ik als mediator in Limburg eerst na of u en/of uw partner echt willen gaan scheiden, of de scheidingsmelding heeft plaatsgevonden en of u beiden de wil heeft om er in het mediationtraject samen uit te komen. Ook geef ik uitleg over de kosten van de scheiding en wordt vervolgens de mediationovereenkomst door u beiden ondertekend. Hierin zijn de werkafspraken gedurende het mediationtraject vastgelegd. Ook worden alle gegevens verzameld die ik als mediator nodig heb voor de scheiding.

Stap 3: Wie gaat scheiden en waarom? 

Als mediator in Limburg begeleid ik partners zowel op juridisch als relationeel en emotioneel gebied. Bij dit laatste moet u denken aan het op gang brengen van het verwerkingsproces, waarbij het verhaal van uw relatie besproken wordt. Van waar heeft u elkaar leren kennen tot hoe is het tot een scheiding tussen u beiden gekomen? De ervaring leert dat cliënten het prettig vinden om in een rustige omgeving nog eens het verloop van hun relatie door te nemen, waarbij ieder zijn of haar eigen verhaal vertelt. Zo komt er ook duidelijkheid over in welke fase van het scheidingsproces de partners zich bevinden.

Stap 4: Het regelen van de zorg voor de kinderen na scheiding 

Voor de kinderen is het het beste om te horen dat er een scheiding komt als u er helemaal zeker over bent. Breng deze moeilijke boodschap bij voorkeur samen met uw partner als dat mogelijk is. Tijdens het mediationtraject wordt hieraan ook aandacht besteed en tips gegeven. De belangen van de kinderen staan in het mediationproces voorop en daarom wordt er uitvoerig stilgestaan bij hetgeen u voor de kinderen dient af te spreken na scheiding. Belangrijk is dat scheidende ouders keuzes maken voor de kinderen en dat zij niet zelf beslissingen hoeven te nemen. Daarmee brengt u de kinderen in een lastig parket, wel mogen zij suggesties doen en worden zij bij beslissingen betrokken. De afspraken die u samen maakt over de zorg voor de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Stap 5: Afspraken maken over financiële gevolgen van de scheiding 

Vervolgens wordt onder begeleiding van de mediator geprobeerd afspraken te maken over de volgende onderwerpen:

Wie gaat waar wonen?

Alimentatie kinderen en partner;

•Afwikkeling gemeenschap van goederen of van de huwelijkse voorwaarden;

Pensioenverevening: verdeling van het opgebouwd ouderdoms- en nabestaandenpensioen.

Als mediator informeer ik u over de juridisch aspecten, maar neem ik geen beslissingen. Dat doet u samen met uw partner en deze afspraken worden dan vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Stap 6: Afronding bij de Rechtbank 

Het echtscheidingsconvenant (en het ouderschapsplan) worden met een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. De rechtbank zal de echtscheiding uitspreken en een beschikking wijzen. Deze procedure bij de Rechtbank zal geheel schriftelijk plaatsvinden en u hoeft niet naar de rechtbank toe. Uw huwelijk is pas definitief ontbonden op het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Daarvoor zal de mediator ook zorgdragen.

Gaat u scheiden en wilt u dit op een respectvolle manier samen met uw partner regelen? Neem dan contact met mij op en vraag een naar vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ook bestaat iedere dinsdagavond tussen 17 uur en 19 uur de mogelijkheid voor een vrijblijvend gesprek van een half uur. Maak daarvoor dan een afspraak met mij. Voor het mediationtraject hanteer ik een vast tarief, zodat u van te voren op de hoogte bent van de kosten. U kunt uw totaalprijs berekenen op mijn website www.vdwoning.nl

voor directe hulp

bel

077 306 1394

iedere dinsdag van

17:00 - 18:00 uur

gratis spreekuur

op afspraak

Contactinformatie

Patersstraat 21
5981 TP Panningen Limburg
Tel. 077 306 1394
info@vdwoning.nl