Trouwplannen? Houd rekening met de nieuwe regeling voor gemeenschap van goederen. 

Nieuwe huwelijkswet 

Wie vanaf 2018 in het huwelijksbootje stapt, trouwt niet meer automatisch in gemeenschap van goederen. Met ingang van 1 januari 2018 is de nieuwe wet van toepassing waardoor bruidsparen in beperkte gemeenschap van goederen trouwen. Dit betekent dat alle bezit en schulden van voor het huwelijk, blijft bij de individuele partners. De gemeenschap van goederen wordt beperkt tot de bezittingen die tijdens het huwelijk worden verworven of de schulden die tijdens het huwelijk worden gemaakt.

Vòòr 2018 gemeenschap van goederen 

Voorheen trouwde je automatisch in algehele gemeenschap van goederen, tenzij je voor het huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden had opgemaakt. Bij echtscheiding dienen dan alle bezittingen en schulden, ook die van vòòr het huwelijk, tussen de ex-echtgenoten bij helfte te worden verdeeld. Deze regeling blijft ongewijzigd voor echtparen die nu getrouwd zijn en wellicht ooit gaan scheiden.

Scheiding en administreren vermogen 

Helaas wordt bij het maken van plannen voor de bruiloft zelden nagedacht over de financiële gevolgen van een eventuele scheiding, terwijl toch de meeste stellen weten dat een op de drie huwelijken strandt. Het is dan ook aan te raden om de bezittingen of schulden die je hebt voor het huwelijk, te registreren, zodat vaststaat wie van de partners welke bezittingen of schulden had voor het trouwen. Ook is het zaak om bij te houden en vast te leggen wat er bijvoorbeeld van privé spaargeld wordt gekocht tijdens het huwelijk, zodat in geval van een eventuele echtscheiding kan worden bewezen welke bezittingen zijn aangeschaft van privé spaargeld. Als er tijdens een echtscheiding geen bewijs is waar bijvoorbeeld het spaargeld aan is uitgegeven, dan zal het voor die betreffende partner moeilijker zijn om aan te tonen dat het om vermogen gaat dat niet hoeft te worden verdeeld.

Woning: privé of gezamenlijk eigendom 

Wanneer een partner na het huwelijk gaat wonen in het huis dat voor het trouwen al eigendom is van de andere partner, heeft die bij echtscheiding in beginsel geen recht op verdeling van de woning. De woning dateert van voor het huwelijk en valt dus door de nieuwe regeling niet in de huwelijksgoederen gemeenschap. Tenzij die partner aantoonbaar privévermogen heeft geïnvesteerd in die woning die eigendom is van de andere partner. Dan zou die partner aanspraak kunnen maken op vergoeding van zijn investering. Partners die voor het huwelijk gezamenlijk een huis hebben gekocht en daarbij een afwijkende eigendomsverhouding hebben afgesproken, bijvoorbeeld 60-40 of 70-30, moeten zich realiseren dat deze woning na het trouwen in de huwelijksgemeenschap valt en daardoor de eigendomsverhouding automatisch fifty-fifty wordt.

Noodzaak van huwelijkse voorwaarden blijft 

Voor wie bijvoorbeeld het bovenstaande wil voorkomen of een eigen onderneming heeft, blijft het opmaken van huwelijkse voorwaarden aan te raden. In de huwelijkse voorwaarden kan dan de eigendomsverhouding van een gezamenlijke woning vastgesteld worden of een regeling worden opgenomen voor de ondernemer en de opbrengsten uit het bedrijf. Ook wanneer een echtpaar toch in “ouderwetse” gemeenschap van goederen wil trouwen, dan zal dit via de notaris moeten worden geregeld.

Erfenissen en schenkingen 

De nieuwe huwelijkswet regelt ook dat erfenissen en schenkingen die ten tijde van het huwelijk door een van de echtgenoten worden ontvangen, voortaan automatisch toekomen aan de betreffende echtgenoot. De privéclausule waarin de schenker of erflater bepaalt dat zijn of haar schenking of erfenis niet valt in enige gemeenschap van goederen, hoeft voortaan niet meer in een testament of schenkingsakte worden opgenomen. Let wel, dit geldt alleen voor ‘kinderen/kleinkinderen’ die na 1 januari 2018 zijn getrouwd.

Deze nieuwe regeling geldt ook voor stellen die na 1 januari 2018 kiezen voor een geregistreerd partnerschap, dat in principe dezelfde rechten en plichten als een huwelijk biedt.

Voor meer informatie: neem contact op met Eefje van der Woning; Van der Woning Advocatuur en Mediation te Panningen. Iedere dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur gratis spreek uur op afspraak!

voor directe hulp

bel

077 306 1394

iedere dinsdag van

17:00 - 18:00 uur

gratis spreekuur

op afspraak

Contactinformatie

Patersstraat 21
5981 TP Panningen Limburg
Tel. 077 306 1394
info@vdwoning.nl