Inkomens en partneralimentatie

Alimentatie bestaat uit een bijdrage in het levensonderhoud. Dit is een verplichting tussen ex-echtgenoten die is vastgelegd in de wet. Meestal zal het de meestverdienende partner zijn die een maandelijkse bijdrage betaalt aan de minst verdienende partner. Dit wordt partneralimentatie genoemd. De hoogte van de partneralimentatie wordt bepaald op basis van het inkomen van beide partners.

Wanneer u uit elkaar gaat bestaat er recht op partneralimentatie. Echter, indien beide partners een ongeveer gelijk inkomen hebben, dan bestaat er over en weer geen recht op partneralimentatie. Kort gezegd bestaat er dan geen behoefte aan een financiële bijdrage van de andere partner.

De mediator brengt uw beider inkomsten en lasten in kaart en maakt een of twee alimentatieberekening(en) en geeft daarover uitleg zodat u beiden zicht krijgt op de hoogte van de partneralimentatie. Daarnaast legt de mediator de afspraken die u maakt over partneralimentatie vast in het echtscheidingsconvenant.

Voor het bepalen van de hoogte van partneralimentatie is het nodig om inzicht te krijgen in wat de minst verdienende partner nodig heeft. Dit wordt behoefte genoemd. En is belangrijk wat deze partner zelf verdient of zou kunnen verdienen. Daarnaast moet worden bekeken welke bijdrage de meest verdienende partner kan betalen, draagkracht genoemd. Daarvoor moet inzicht komen in het inkomen en de lasten van deze partner. Voor het opstellen van een alimentatieberekening wordt gebruikt gemaakt van Tremanormen. Rechtbanken gebruiken deze Tremanormen ook voor het bepalen van de hoogte van alimentatie als ex-partners er samen niet uitkomen.

De module partneralimentatie kost € 425,-

Iedere dinsdag van 17:00 tot 18:00

Gratis spreekuur op afspraak