Alimentatie & ouderschapsplan

Berekening van alimentatie

Ook al bent u gescheiden, u blijft wettelijk verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. De zogenoemde alimentatieplicht. We kennen twee varianten: kinderalimentatie en partneralimentatie. Het bedrag aan alimentatie dat betaald moet worden, wordt door uw advocaat berekend op grond van de Tremanormen. Rechters ontwikkelden de Tremanormen omdat in de wet niet is bepaald hoe de alimentatie moet worden berekend.

Alimentatie vaststellen op basis van behoefte en draagkracht

Het bedrag aan alimentatie dat betaald moet worden, wordt berekend op grond van de Tremanormen. Bij de berekening van de kinderalimentatie en partneralimentatie houden deskundigen rekening met het bedrag dat de alimentatiegerechtigde nodig heeft (de behoefte) én met het bedrag dat de alimentatieplichtige kan betalen (de draagkracht). Deze behoefte en draagkracht is een momentopname en wordt gebaseerd op het inkomen en de lasten die u op het moment van scheiding heeft.

MVB20201022-059

Redenen om alimentatie te wijzigen

Bent u gescheiden en is er iets veranderd in uw leefsituatie? Dan kan dit een reden zijn om het bedrag dat u aan alimentatie betaalt of ontvangt te laten wijzigen door middel van een herberekening. Enkele geldige redenen om een alimentatie te wijzigen, zijn bijvoorbeeld:

  • een lager inkomen ten gevolge van werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid;
  • hogere lasten door bijvoorbeeld verhuizing na scheiding of extra kosten voor kinderopvang (alleen van toepassing bij partneralimentatie).
  • verandering van de gezinssamenstelling doordat u met uw nieuwe partner een kind krijgt of inwonende stiefkinderen krijgt;
  • verkrijging of wegvallen Kindgebondenbudget.

Alimentatie herberekening nodig?

Wilt u weten of het nodig is om uw alimentatie te wijzigen? Neem dan contact op met Van der Woning Advocatuur en Mediation voor meer informatie of advies. U kunt een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Betaalt uw ex-partner de verplichte alimentatie niet?

Bekijk dan de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) www.LBIO.nl. Een kerntaak van het LBIO is het innen van alimentatiebijdragen van alimentatieplichtigen. Op de website leest u hoe dit bureau u kan helpen bij het innen van de alimentatie.

Hulp bij ouderschapsplan

Verloopt de zorgregeling tussen uw ex-partner en de kinderen niet goed of wilt u de vastgestelde omgangsregeling veranderen? De zorgregeling tussen de kinderen en hun vader of moeder is vaak schriftelijk vastgelegd in een ouderschapsplan of een beschikking van de rechtbank. Als u een wijziging in het ouderschapsplan wenst aan te brengen, heeft u òf toestemming van uw ex-partner nodig of, als dat niet lukt, dan kan de rechtbank om een beslissing worden verzocht. Veelal word eerst geprobeerd om met uw ex-partner een regeling te bereiken alvorens bij de rechtbank een procedure wordt opgestart. Mr. Van der Woning biedt ook juridische hulp bij aanpassing van het ouderschapsplan op andere punten zoals wijziging hoofdverblijfplaats van de kinderen, verhuisregeling, informatieregeling, wijziging of aanvraag gezamenlijk gezag over de kinderen etc.

Iedere dinsdag van 17:00 tot 18:00

Gratis spreekuur op afspraak