Kinderalimentatie

Kinderalimentatie en kindgebondenbudget na uitspraak van Hoge Raad

Met de uitspraak van de Hoge Raad – het hoogste rechtscollege van Nederland - van 9 oktober 2015 is er eindelijk duidelijkheid over kinderalimentatie voor alleenstaande ouders. De Hoge Raad heeft namelijk beslist dat het Kindgebonden budget niet in mindering dient te worden gebracht op de kosten van een kind, behoefte genaamd in juridische bewoordingen, maar dient te worden opgeteld bij het inkomen van de alleenstaande ouder. Wat is hier aan voorafgegaan?

Wet herziening kindregelingen

Met ingang van 1 januari 2015 is een aantal fiscale faciliteiten voor de kosten van kinderen verdwenen. De alleenstaande ouderkorting is vervallen en ook de aftrek voor levensonderhoud van kinderen. Deze eerst genoemde korting wordt in een aantal gevallen door de Belastingdienst gecompenseerd via een extra verhoging van het Kindgebonden budget voor alleenstaande ouders (alleenstaande ouderkop). De Expertgroep Alimentatienormen deed de aanbeveling dat het Kindgebondenbudget, inclusief alleenstaande ouderkop, in mindering moest worden gebracht op de behoefte van de kinderen. De rechtbanken en gerechtshoven volgden deze aanbeveling en dit had vaak tot gevolg dat er veel minder of zelfs geen kinderalimentatie meer betaald hoefde te worden, omdat het Kindgebondenbudget in de kosten van de kinderen voorzag.

Discussie

De wijze van bepalen van de hoogte van kinderalimentatie leidde tot veel discussie onder ouders, advocaten en rechters. Immers, met deze benaderingswijze werden de kosten van de kinderen niet grotendeels door de ouders zelf gedragen, maar door de overheid uit toeslagen via de Belastingdienst. Om een einde te maken aan deze rechtsonzekerheid heeft het Gerechtshof Den Haag gevraagd aan de Hoge Raad om zich uit te laten over de wijze waarop het Kindgebondenbudget in de berekening van kinderalimentatie diende te worden meegenomen.

Gevolgen

De Hoge Raad heeft nu beslist dat het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop niet in mindering gebracht dient te worden op de behoefte van het kind, maar als netto inkomen opgenomen dient te worden bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Hierdoor blijven de ouders degene die de kosten dragen en wordt de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt verhoogd. De rechtbanken en gerechtshoven passen deze uitspraak van de Hoge Raad nu toe in de beslissingen die zij over kinderalimentatie nemen na 9 oktober jl. Maar is daarmee een einde gekomen aan alle onduidelijkheid?

Terugwerkende kracht

De rechtbanken oordelen wisselend over de vraag of een wijziging van kinderalimentatie met terugwerkende kracht in kan gaan. Over het algemeen gaan rechters terughoudend om met verhoging of verlaging van kinderalimentatie met terugwerkende kracht. Uit recente rechtspraak blijkt dat rechters rekening houden met de mate van draagkracht van de alimentatieplichtige. Bij voldoende draagkracht wordt de alimentatie wel met terugwerkende kracht verhoogd en bij een beperkte draagkracht wordt geen terugwerkende kracht toegepast, maar ging de verhoogde kinderalimentatie in vanaf 10 oktober 2015.

Meer weten?

Wil je weten hoe deze uitspraak van 9 oktober jl. voor jou uitpakt? Neem contact met mij op en ik reken het voor je uit! Iedere dinsdagavond tussen 17 uur en 19 uur bestaat de mogelijkheid voor een vrijblijvend advies. Maak daarvoor dan een afspraak met mij.

lees meer

Alimentatieverlaging vragen bij ontslag

Wat te doen als je de alimentatie niet meer kunt betalen? Indien je je baan verliest en je inkomen dus daalt, dan kan je waarschijnlijk…

Lees meer

lees meer

Trouwplannen? Houd rekening met de nieuwe regeling voor gemeenschap van goederen.

Trouwplannen?   Nieuwe huwelijkswet Wie vanaf 2018 in het huwelijksbootje stapt, trouwt niet meer automatisch in gemeenschap van goederen. Met ingang van 1 januari 2018…

Lees meer

lees meer

Slapend dienstverband: transitievergoeding verschuldigd?

Slapend dienstverband Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (hierna: Wwz) per 1 juli 2015 besluiten steeds meer werkgevers een dienstverband met een…

Lees meer