Arbeidsrecht

Problemen werknemer / werkgever

Werk neemt in ons leven vaak een belangrijke plek in. Zowel werkgevers als werknemers hebben allerlei rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Als daarbij problemen ontstaan, is goede en tijdige juridische ondersteuning van groot belang.

Eefje van der Woning adviseert met name werknemers op gebied van arbeidsrechtelijke vraagstukken vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst tot het einde daarvan, voert onderhandelingen of als er geen andere weg meer is, procedeert zij bij de Rechtbank voor u. Ik ben werkzaam in de regio Peel en Maas en heb dus binding met deze regio. Mijn werkwijze kenmerkt zich door korte lijnen, doortastend optreden en ik behandel zelf uw zaak.

Bent u werknemer?

Wanneer voor u ontslag dreigt of u kampt met een arbeidsconflict, dan heeft dat vaak grote invloed op uw persoonlijke, sociale en financiële situatie. Neem in zo’n situatie in een vroeg stadium contact met mij op. Ik zoek dan samen met u naar de meest passende oplossing en bekijk met u welke stappen moeten worden gezet om deze oplossing te bereiken.

Bent u werkgever?

Als werkgever kunt u tegen diverse problemen aanlopen met uw werknemers, zoals bijvoorbeeld ziekte bij werknemers, arbeidsconflict met een werknemer, een werknemer die niet goed functioneert, het ontslaan van een werknemer. Neem in zo’n situatie in een vroeg stadium contact met mij op.

Iedere dinsdag van 17:00 tot 18:00

Gratis spreekuur op afspraak