Mediation

Samen scheiden

Waarom kiezen voor een mediator bij echtscheiding?

Wanneer u gaat scheiden, kunnen u en uw partner er voor kiezen om gezamenlijk met een mediator afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. Eén echtscheidingsmediator begeleidt u en uw partner op zowel juridisch, financieel als emotioneel vlak. Eefje van der Woning is een specialist op het gebied van echtscheidingsmediation, aangesloten bij de vereniging voor Familierechtadvacaten en Scheidingsmediators (vFAS) en Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Zij begeleidt u uit elkaar te gaan, de belangen van uw kinderen voorop te stellen en samen afspraken te maken voor de toekomst.

Scheiden via mediation verloopt meestal sneller, prettiger en met minder kosten dan een echtscheidingsprocedure voor de rechter. Bovendien levert een scheidingsovereenkomst via mediation op de lange termijn meer tevredenheid op dan een beslissing van de rechter. De overeenkomst is immers een oplossing die u allebei goed (genoeg) vindt. En doordat u de afwikkeling van de echtscheiding samen met een mediator regelt, gaat u met een zekere mate van berusting uit elkaar. Dit is niet alleen goed voor u en uw partner, maar vooral ook voor de kinderen.

13344745_671508942990460_3140583402156293882_n

Een mediator, wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de kosten van mediation. Ons kantoor hanteert vaste prijzen voor mediation bij scheiding. U vult de vragen in en krijgt direct inzicht in de kosten van de scheiding en u weet van te voren waar u aan toe bent! Indien u beschikt over een laag inkomen en vermogen, dan kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp door middel van een toevoeging en u betaalt dan een eigen bijdrage, die aan de hand van de hoogte van uw verzamelinkomen wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl

Een mediator, wat regelt die voor u?

Een vFAS-scheidingsmediator probeert middels neutrale begeleiding overeenstemming te bereiken tussen u en uw partner. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

  1. Wie gaat scheiden en waarom?
  2. Kinderen: hoe wordt de zorg voor de kinderen na echtscheiding geregeld?
  3. Wie gaat waar wonen?
  4. Afwikkeling van de gemeenschap van goederen of van de huwelijkse voorwaarden;
  5. Kinder- en partneralimentatie;
  6. Verdeling van het opgebouwde pensioen;
  7. Fiscaliteiten en mogelijk recht op Toeslagen.

Vervolgens stelt een mediator een ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant op en dient dit in bij de rechtbank, samen met een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. Dit verzoek wordt schriftelijk ingediend , dus u hoeft zelf niet naar de rechtbank. Tot slot volgt nog de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking bij de gemeente.

In een mediation traject is er niet alleen aandacht voor de juridische, financiële en fiscale aspecten, maar ook voor de emotionele kant van uw echtscheiding.

Iedere dinsdag van 17:00 tot 18:00

Gratis spreekuur op afspraak