Wat te doen als je de alimentatie niet meer kunt betalen?

Alimentatieverlaging vragen bij ontslag

Indien je je baan verliest en je inkomen dus daalt, dan kan je waarschijnlijk de eerder vastgestelde kinder- en/of partneralimentatie niet meer betalen. Wat kun je dan wanneer doen om te voorkomen dat je in financiële problemen komt? In deze blog leg ik uit welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een (tijdelijke) lagere alimentatieverplichting.

Ontslag en WW-uitkering

Ben je ontslagen en heb je nog geen andere baan, maar ga je een WW-uitkering ontvangen? Informeer je ex-partner dan vòòr de ontslagdatum en kijk of het mogelijk is om gezamenlijk via een mediator een herberekening van de alimentatie te laten maken. Ben je het vervolgens samen eens over het nieuwe alimentatiebedrag, dan kun je dit door de mediator laten vastleggen in het ouderschapsplan of bij de Rechtbank in een schriftelijke procedure. Belangrijk is dat je ontslag niet aan jezelf te wijten is; wanneer dit wel het geval zou zijn, dan hoeft je ex-partner niet in te stemmen met een verlaging van alimentatie.

Procedure bij wijziging van alimentatie

Overleg met de ander is altijd aan te raden, maar als dat niet mogelijk is, dan dien je een eigen advocaat in te schakelen. Ook dan geldt: informeer je ex-partner tijdig over je inkomensverlies, want alimentatie met terugwerkende kracht verlagen kan over het algemeen niet. De advocaat zal je ex-partner aanschrijven en op de hoogte brengen van de gewijzigde financiële situatie en een voorstel doen om de alimentatie te verlagen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de eventuele transitievergoeding die je ontvangt. Ook de financiële gegevens van je ex-partner worden opgevraagd om een herberekening voor de alimentatie op te stellen. Meestal is het nodig om dan een verzoekschrift tot wijziging van alimentatie in te dienen bij de Rechtbank. Je ex-partner kan dan met een eigen advocaat verweer voeren indien hij of zij het niet eens is met de verzochte verlaging van de alimentatie. De rechtbank neemt een beslissing nadat jullie beiden met advocaat op de zitting een toelichting hebben kunnen geven.

Ingangsdatum bij verlaging van alimentatie

Als ingangsdatum voor de alimentatiewijziging, gaat de Rechtbank veelal uit van de datum dat je ex-partner aantoonbaar op de hoogte is gesteld van de gewijzigde inkomenssituatie. Dit is dan de datum dat je ex-partner door je advocaat is aangeschreven, of de datum dat het verzoekschrift tot verlaging van alimentatie is ingediend bij de Rechtbank. In het uiterste geval stelt de rechtbank de wijzigingsdatum vast op de datum van de beslissing door de Rechtbank. Een dergelijke procedure bij de Rechtbank duurt al gauw zes maanden.

Belangrijk in een dergelijke procedure is dat je kunt aantonen dat je er alles aan doet om weer een andere baan te vinden en inkomen op je oude niveau te verkrijgen.

Wijziging van alimentatie bij een andere baan met lager inkomen

Indien je een nieuwe baan vindt met lager inkomen of bijvoorbeeld parttime in plaats van zoals voorheen fulltime? In een procedure bij de rechtbank kijkt de rechter er naar of je er alles aan hebt gedaan om weer een inkomen op je oude niveau te vinden. Rechters zijn veelal van oordeel dat je moet worden geacht een inkomen op je oude niveau te aanvaarden om aan je alimentatieverplichting te kunnen blijven voldoen. Mocht de Rechtbank van oordeel zijn dat dit niet van je kan worden gevergd, bijvoorbeeld vanwege je leeftijd, opleidingsniveau of de branche waarin je werkzaam bent, dan kan de Rechtbank een herberekening van alimentatie op grond van gewijzigde omstandigheden rechtvaardig achten.

Is je inkomen tijdelijk lager, dan zou je kunnen overwegen om de huidige alimentatie te blijven doorbetalen en geen verlaging te vragen. Of andere optie: in overleg met je ex-partner tijdelijk een lager alimentatiebedrag afspreken. Zodra je weer inkomen hebt op je oude niveau, dan herleeft de eerdere alimentatie weer, kan dan de afspraak zijn.

Tip: pas niet eigenhandig het alimentatiebedrag aan!

Als de alimentatie die je moet betalen door een rechter is vastgesteld, dan geldt deze totdat de rechter een gewijzigd bedrag aan alimentatie in een nieuwe procedure heeft bepaald. Dit betekent dat je niet eigenhandig de maandelijkse alimentatie mag verlagen door een lager bedrag over te maken. Je ex-partner kan dan een incassobureau inschakelen om de niet betaalde alimentatie te incasseren.

Dus: wacht niet te lang om actie te ondernemen richting je ex-partner en schakel een snel advocaat of mediator in. Die kan ook helpen om tijdens de procedure al een lager bedrag aan alimentatie met je ex-partner over een te komen, in afwachting van de beslissing van de Rechtbank.

Zit je in deze situatie en wil je meer informatie of heb je advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact met mij op 077-3061394 of stuur een email: info@vdwoning.nl. Iedere dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur gratis spreekuur op afspraak!

lees meer

Trouwplannen? Houd rekening met de nieuwe regeling voor gemeenschap van goederen.

Trouwplannen?   Nieuwe huwelijkswet Wie vanaf 2018 in het huwelijksbootje stapt, trouwt niet meer automatisch in gemeenschap van goederen. Met ingang van 1 januari 2018…

Lees meer

lees meer

Slapend dienstverband: transitievergoeding verschuldigd?

Slapend dienstverband Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (hierna: Wwz) per 1 juli 2015 besluiten steeds meer werkgevers een dienstverband met een…

Lees meer

lees meer

Reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland? Zorg voor een toestemmingsformulier!

Reizen Wanneer je met je kinderen buiten het Schengengebied wil reizen, dan dien je rekening te houden met persoonscontroles door de Koninklijke Nederlandse Marechaussee. Die…

Lees meer

lees meer

Scheidingsmediation stappenplan

Wanneer u gaat scheiden, komt er veel op u af in een turbulente periode. Een groot aantal zaken moet geregeld worden, zoals hoe wordt de…

Lees meer

lees meer

Kinderalimentatie en kindgebondenbudget na uitspraak van Hoge Raad

Kinderalimentatie Met de uitspraak van de Hoge Raad – het hoogste rechtscollege van Nederland – van 9 oktober 2015 is er eindelijk duidelijkheid over kinderalimentatie…

Lees meer

lees meer

Wijzigen ouderschapsplan: wanneer is dat nodig?

Een ouderschapsplan is meestal een momentopname. Vaak wordt een ouderschapsplan opgesteld in een turbulente periode waarin veel emoties spelen en onzekerheid over de toekomst. Je…

Lees meer

lees meer

Kinderalimentatie 2015: betaal je niet teveel?

In de afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest op het gebied van kinderalimentatie. Denk aan wijzigingen in de manier waarop wordt berekend hoeveel je…

Lees meer

Iedere dinsdag van 17:00 tot 18:00

Gratis spreekuur op afspraak