Reizen

Reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland? Zorg voor een toestemmingsformulier!

Wanneer je met je kinderen buiten het Schengengebied wil reizen, dan dien je rekening te houden met persoonscontroles door de Koninklijke Nederlandse Marechaussee. Die controles dienen o.a. ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen en dus wordt gecontroleerd of je toestemming hebt van de andere met gezag belaste ouder om met je kinderen te mogen reizen.

Gezagsuitoefening

Over kinderen die geboren worden uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap oefenen beide ouders van rechtswege het ouderlijk gezag uit. Is er sprake van een niet-huwelijkse relatie, dan draagt de moeder van rechtswege het gezag en kunnen de ouders samen het gezag over de kinderen verkrijgen door het aanvragen van het gezamenlijk ouderlijk gezag in het gezagsregister. Wanneer je na scheiding met je kinderen naar een land buiten het Schengengebied wil reizen, dan moet je kunnen aantonen dat je daarvoor toestemming hebt van de andere met gezag belaste ouder. Immers, de Marechaussee controleert of er geen sprake is van onttrekking aan het ouderlijk gezag. Dit geldt ook voor gehuwden of samenwoners, waarvan één van de ouders met de kinderen alleen reist.

Toestemmingsformulier

Via de onderstaande link kun je een toestemmingsverklaring downloaden en deze laten voorzien van de handtekeningen van beide gezaghebbende ouders:

Rijksoverheid

Geen toestemming van de andere ouder?

In het geval dat de andere ouder geen toestemming geeft voor de reis met de kinderen, dan kan de rechter worden verzocht om vervangende toestemming. De rechter zal alle belangen afwegen, met name de belangen van de kinderen, om te beoordelen of de toestemming van de weigerachtige ouder wordt vervangen door de toestemming van de rechter. Voor een dergelijke procedure bij de rechtbank is inschakeling van een advocaat noodzakelijk. Uiteraard zal dan eerst getracht worden om de andere ouder te bewegen om toch de benodigde toestemming te verlenen. Vaak is een brief van een advocaat voldoende om een procedure bij de Rechtbank te voorkomen.

Vrees dat de kinderen na hun reis niet zullen terugkeren?

Wanneer je vreest dat de ouder die de toestemming vraagt, niet meer met de kinderen vanuit het buitenland zal terugkeren, dan adviseer ik contact op te nemen met het Centrum Internationale Kinderontvoering www.kinderontvoering.org

Heb je verdere vragen of wil je meer advies, neem dan contact met mij op of stuur een email. Ook bestaat iedere dinsdagavond tussen 17 uur en 19 uur de mogelijkheid voor een vrijblijvend gesprek van een half uur. Maak daarvoor dan een afspraak met mij.

lees meer

Alimentatieverlaging vragen bij ontslag

Wat te doen als je de alimentatie niet meer kunt betalen? Indien je je baan verliest en je inkomen dus daalt, dan kan je waarschijnlijk…

Lees meer

lees meer

Trouwplannen? Houd rekening met de nieuwe regeling voor gemeenschap van goederen.

Trouwplannen?   Nieuwe huwelijkswet Wie vanaf 2018 in het huwelijksbootje stapt, trouwt niet meer automatisch in gemeenschap van goederen. Met ingang van 1 januari 2018…

Lees meer

lees meer

Slapend dienstverband: transitievergoeding verschuldigd?

Slapend dienstverband Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (hierna: Wwz) per 1 juli 2015 besluiten steeds meer werkgevers een dienstverband met een…

Lees meer

lees meer

Scheidingsmediation stappenplan

Wanneer u gaat scheiden, komt er veel op u af in een turbulente periode. Een groot aantal zaken moet geregeld worden, zoals hoe wordt de…

Lees meer

lees meer

Kinderalimentatie en kindgebondenbudget na uitspraak van Hoge Raad

Kinderalimentatie Met de uitspraak van de Hoge Raad – het hoogste rechtscollege van Nederland – van 9 oktober 2015 is er eindelijk duidelijkheid over kinderalimentatie…

Lees meer

lees meer

Wijzigen ouderschapsplan: wanneer is dat nodig?

Een ouderschapsplan is meestal een momentopname. Vaak wordt een ouderschapsplan opgesteld in een turbulente periode waarin veel emoties spelen en onzekerheid over de toekomst. Je…

Lees meer

lees meer

Kinderalimentatie 2015: betaal je niet teveel?

In de afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest op het gebied van kinderalimentatie. Denk aan wijzigingen in de manier waarop wordt berekend hoeveel je…

Lees meer

Iedere dinsdag van 17:00 tot 18:00

Gratis spreekuur op afspraak