Wijzigen ouderschapsplan: wanneer is dat nodig?

Wijzigen ouderschapsplan: wanneer is dat nodig?

Een ouderschapsplan is meestal een momentopname. Vaak wordt een ouderschapsplan opgesteld in een turbulente periode waarin veel emoties spelen en onzekerheid over de toekomst. Je maakt als ouders met elkaar o.a. afspraken over waar jullie kinderen wonen, hoe de zorgregeling eruit gaat zien, hoe jullie de kosten van je kinderen zult verdelen. Maar tijden veranderen en je kunt op een gegeven moment merken dat het bestaande ouderschapsplan niet meer bij de huidige situatie past. Wat kan je daaraan doen?

Aan welke wettelijke vereisten moet een ouderschapsplan voldoen?

In de wet is beschreven welke afspraken in ieder geval in een ouderschapsplan opgenomen moeten worden. Dit zijn er drie:

  • Hoe verdeel je de zorg- en opvoedingstaken of hoe je het recht en de verplichting tot omgang vormgeeft;
  • Op welke wijze je elkaar als ouders informeert of raadpleegt over onderwerpen die de kinderen of hun vermogen betreffen;
  • Hoe je de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen verdeelt.

Deze wettelijke vereisten gelden dus ook voor wijziging van een bestaand ouderschapsplan.

Wijzigingen die kunnen leiden tot aanpassing van een ouderschapsplan

Vaak krijg ik als advocaat-mediator de vraag van een scheidend stel: “in welke situaties moeten wij het ouderschapsplan weer laten wijzigen?” Ik leg hen dan uit dat zij kleine wijzigingen samen kunnen aanpassen in een schriftelijke aanvulling op het ouderschapsplan die zij beiden ondertekenen. Denk dan bijvoorbeeld aan een wijziging in de afspraken over het halen of brengen van de kinderen of aanpassing van de tijdstippen voor aanvang en einde van de weekendregeling met één van de ouders.

Andere ingrijpendere veranderingen voor de kinderen, zoals het gaan wonen bij de andere ouder, het inkorten of juist uitbreiden van de omgangsregeling of het verhogen of verlagen van kinderalimentatie, hebben tot gevolg dat het bestaande ouderschapsplan aangepast dient te worden door een advocaat-mediator.

Inschakelen van een mediator of advocaat

Als je het als ouders samen eens bent over de aanpassingen, dan kun je samen een mediator inschakelen die dan het ouderschapsplan weer up to date maakt. Voor met name verhoging of verlaging van kinderalimentatie in een ouderschapsplan is nog een vervolgstap nodig, namelijk een nieuwe beslissing van de Rechtbank op dit punt. Dit is nodig om bij incasso van niet betaalde alimentatie een deurwaarder of incassobureau (LBIO) in te kunnen schakelen. De procedure bij de rechtbank is dan geheel schriftelijk en je hoeft niet naar de rechtbank toe.

Zijn jullie het als ouders niet met elkaar eens over aanpassing van de afspraken over jullie kinderen, dan kun je ook zelf mij als advocaat inschakelen en bekijk ik samen met jou op welke punten aanpassing nodig is en hoe we dat gaan realiseren.

Vrijblijvend adviesgesprek

Is jullie ouderschapsplan toe aan een up date of wil je weten of het nodig is om wijzigingen in de situatie van jullie kinderen schriftelijk vast te leggen? Neem dan contact met mij op en vraag een vrijblijvend advies. Iedere dinsdagavond tussen 17 uur en 19 uur bestaat de mogelijkheid voor een vrijblijvend gesprek van een half uur. Maak daarvoor dan een afspraak met mij.

lees meer

Alimentatieverlaging vragen bij ontslag

Wat te doen als je de alimentatie niet meer kunt betalen? Indien je je baan verliest en je inkomen dus daalt, dan kan je waarschijnlijk…

Lees meer

lees meer

Trouwplannen? Houd rekening met de nieuwe regeling voor gemeenschap van goederen.

Trouwplannen?   Nieuwe huwelijkswet Wie vanaf 2018 in het huwelijksbootje stapt, trouwt niet meer automatisch in gemeenschap van goederen. Met ingang van 1 januari 2018…

Lees meer

lees meer

Slapend dienstverband: transitievergoeding verschuldigd?

Slapend dienstverband Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (hierna: Wwz) per 1 juli 2015 besluiten steeds meer werkgevers een dienstverband met een…

Lees meer

lees meer

Reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland? Zorg voor een toestemmingsformulier!

Reizen Wanneer je met je kinderen buiten het Schengengebied wil reizen, dan dien je rekening te houden met persoonscontroles door de Koninklijke Nederlandse Marechaussee. Die…

Lees meer

lees meer

Scheidingsmediation stappenplan

Wanneer u gaat scheiden, komt er veel op u af in een turbulente periode. Een groot aantal zaken moet geregeld worden, zoals hoe wordt de…

Lees meer

lees meer

Kinderalimentatie en kindgebondenbudget na uitspraak van Hoge Raad

Kinderalimentatie Met de uitspraak van de Hoge Raad – het hoogste rechtscollege van Nederland – van 9 oktober 2015 is er eindelijk duidelijkheid over kinderalimentatie…

Lees meer

lees meer

Kinderalimentatie 2015: betaal je niet teveel?

In de afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest op het gebied van kinderalimentatie. Denk aan wijzigingen in de manier waarop wordt berekend hoeveel je…

Lees meer

Iedere dinsdag van 17:00 tot 18:00

Gratis spreekuur op afspraak