Scheiden met kinderen

Er komt veel op u af…

Voor de kinderen is het het beste om te horen dat er een scheiding komt als u er helemaal zeker over bent. Breng deze moeilijke boodschap bij voorkeur samen met uw (ex)-partner als dat mogelijk is. Dit is vergelijkbaar met een slechtnieuwsgesprek, waarbij het goed is om meteen en duidelijk het slechte nieuws te vertellen. Geef ruimte aan de gevoelens van de kinderen in dit gesprek en wals er niet over heen door te zeggen of te sussen met “Alles komt goed”. Geef aan dat jullie zoeken naar oplossingen en noem al een aantal concrete afspraken. Wees zo concreet mogelijk. Kinderen willen graag weten hoe hun leven eruit gaat zien.

Als u uit elkaar gaat, dan is het op grond van de wet voor ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen en daarin afspraken vast te leggen over:

  • Verdeling van zorg- en opvoedingstaken;
  • Hoe wordt aan het recht op en verplichting tot omgang vorm gegeven?
  • Op welke wijze informeren ouders elkaar over de kinderen;
  • Welk bedrag aan kinderalimentatie wordt betaald?

De mediator helpt bij het maken van afspraken over deze punten en andere voor kinderen van belang zijnde zaken, zoals hoe om te gaan met een verhuizing van een van de ouders of schoolkeuze etc. Ook stelt de mediator een berekening op voor de kinderalimentatie en geeft daar uitleg over, zodat u een keuze kunt maken.

De module kinderen kost € 675,

Iedere dinsdag van 17:00 tot 18:00

Gratis spreekuur op afspraak