Privacyverklaring 

Wij – Van der Woning Advocatuur en Mediation, Patersstraat 21 te 5981 TP Panningen - zijn

zuinig op de privacy van onze cliënten en onze websitebezoekers. In deze verklaring

beschrijven wij hoe wij uw persoonsgegevens – met zorg - behandelen. Heeft u iets op te

merken of te vragen hierover: neemt u dan gerust contact op met evdwoning@vdwoning.nl

Eefje van der Woning behandelt bij ons de vragen die gaan over naleving van de regels van

de AVG.

Algemeen. 

Advocaten zijn professionele geheimhouders. Wij gaan dan ook als vanzelf zeer voorzichtig

met uw gegevens om. Als advocaten sluiten wij een overeenkomst van opdracht met u. In

dat verband worden uw persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan om bsn.nr., naam,

adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en rekeningnummer. Die

persoonsgegevens gebruiken we alleen voor het vervullen van onze opdracht en daarmee

samenhangende zaken, zoals facturering. Uw naam en adres blijft in ons systeem bekend

omdat wij alleen op die manier blijvend kunnen controleren of we niet tegen een

voormalig eigen cliënt optreden. Uw dossier wordt na 7 jaar vernietigd. Met ons personeel

is geheimhouding overeengekomen voor de situatie dat zij kennis nemen van

persoonsgegevens. We zorgen voor een goed beveiligingsbeleid.

Verwerkingssystemen dienstverlening. 

Wij maken voor onze administratie gebruik van de kantoorautomatiseringsapplicatie van Basenet en hebben in een verwerkersovereenkomst met Basenet vastgelegd dat Basenet passende technische en organisatorische maatregelen neemt en daardoor een adequaat beveiligingsniveau waarborgt. De gegevens zijn in Nederland opgeslagen en er wordt zonder onze toestemming geen derde ingeschakeld door Basenet. Met Basenet zijn afspraken gemaakt over de gang van zaken in het geval van datalekken en de bijstand die Basenet aan ons geeft om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Doeleinden voor verwerking. 

De doeleinden voor de verwerking van uw gegevens zijn voor de advocatenpraktijk als eerste gebaseerd op de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 sub b AVG). Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om u antwoord te geven op uw vraag, en ter voorbereiding van het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst (artikel 6 sub b AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u? 

Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van (advocatuurlijke) opdracht verwerken wij NAW-gegevens, geslacht, mailadres, geboortedatum en telefoonnummer.

Ten behoeve van uw vragen via het contactformulier op onze site verwerken wij uw naam,

mailadres en telefoonnummer zodat wij u voor een antwoord op uw vraag kunnen bereiken.

Ten behoeve van sollicitatieprocedures verwerken wij NAW gegevens, geslacht, mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, curriculum vitae en motivatiebrief.

Bijzondere persoonsgegevens. 

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als die nodig zijn om aan een wettelijke plicht te voldoen of als die bijvoorbeeld in het kader van een overeenkomst van opdracht nodig zijn voor uw zaak. Bijvoorbeeld kan dat aan de orde zijn in een echtscheiding of arbeidsrechtkwestie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Wij gebruiken functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Wij maken op een aantal pagina’s gebruik van externe diensten om informatie op de website aan te bieden. Inhoud die fysiek op een ander domein dan vdwoning.nl staat, wordt in zo’n geval door middel van ‘embedding’ op onze website ontsloten. Daarbij kan de externe dienst een cookie plaatsen. Vaak gebeurt dat pas wanneer je de betreffende inhoud zelf activeert, bijvoorbeeld door een video af te spelen. Dit geldt voor de volgende externe dienstverleners, waarvan inhoud op onze website wordt vertoond: YouTube (youtube.com).

 

Wij zijn van mening dat het gebruik van Youtube het bezoek aan onze website beter maakt. Youtube kan cookies plaatsen om bepaalde gegevens vast te leggen. Hier hebben wij geen invloed op. Lees de privacyverklaringen van YouTube om te begrijpen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerven.

 

Wat betreft de informatie, die YouTube verzamelt, geldt dat deze zoveel mogelijk wordt geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door YouTube opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. YouTube stelt zich te houden aan de Safe-Harbor principles en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake dient te zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten als het gaat om uw gegevens? 

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. U hebt ook het recht om inzage te vragen in die gegevens, gegevens eventueel gecorrigeerd te krijgen of gewist. Neemt u daarvoor gerust contact op met evdwoning@vdwoning.nl

 

Bijgewerkt in mei 2018

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op 

Patersstraat 21

5981 TP Panningen Limburg

 

Tel: 077 306 1394

Fax: 077 306 1393

 

E-mail: info@vdwoning.nl

voor directe hulp

bel

077 306 1394

iedere dinsdag van

17:00 - 18:00 uur

gratis spreekuur

op afspraak

Contactinformatie

Patersstraat 21
5981 TP Panningen Limburg
Tel. 077 306 1394
info@vdwoning.nl