Alimentatie en Ouderschapsplan 

Berekening van alimentatie 

Ook al bent u gescheiden, u blijft wettelijk verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. De zogenoemde alimentatieplicht. We kennen twee varianten: kinderalimentatie en partneralimentatie. Het bedrag aan alimentatie dat betaald moet worden, wordt door uw advocaat berekend op grond van de Tremanormen. Rechters ontwikkelden de Tremanormen omdat in de wet niet is bepaald hoe de alimentatie moet worden berekend.

Alimentatie vaststellen op basis van behoefte en draagkracht 

Het bedrag aan alimentatie dat betaald moet worden, wordt berekend op grond van de Tremanormen. Bij de berekening van de kinderalimentatie en partneralimentatie houden deskundigen rekening met het bedrag dat de alimentatiegerechtigde nodig heeft (de behoefte) én met het bedrag dat de alimentatieplichtige kan betalen (de draagkracht). Deze behoefte en draagkracht is een momentopname en wordt gebaseerd op het inkomen en de lasten die u op het moment van scheiding heeft.

Redenen om alimentatie te wijzigen 

Bent u gescheiden en is er iets veranderd in uw leefsituatie? Dan kan dit een reden zijn om het bedrag dat u aan alimentatie betaalt of ontvangt te laten wijzigen door middel van een herberekening. Enkele geldige redenen om een alimentatie te wijzigen, zijn bijvoorbeeld:

  • een lager inkomen ten gevolge van werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid;
  • hogere lasten door bijvoorbeeld verhuizing na scheiding of extra kosten voor kinderopvang (alleen van toepassing bij partneralimentatie);

Alimentatie herberekening nodig? 

Wilt u weten of het nodig is om uw alimentatie te wijzigen? Neem dan contact op met Van der Woning Advocatuur en Mediation voor meer informatie of advies. U kunt een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Betaalt uw ex-partner de verplichte alimentatie niet? 

Bekijk dan de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) www.LBIO.nl. Een kerntaak van het LBIO is het innen van alimentatiebijdragen van alimentatieplichtigen. Op de website leest u hoe dit bureau u kan helpen bij het innen van de alimentatie.

Hulp bij ouderschapsplan 

Verloopt de zorgregeling tussen uw ex-partner en de kinderen niet goed of wilt u de vastgestelde omgangsregeling veranderen? De zorgregeling tussen de kinderen en hun vader of moeder is vaak schriftelijk vastgelegd in een ouderschapsplan of een beschikking van de rechtbank. Als u een wijziging in het ouderschapsplan wenst aan te brengen, heeft u òf toestemming van uw ex-partner nodig of, als dat niet lukt, dan kan de rechtbank om een beslissing worden verzocht. Veelal word eerst geprobeerd om met uw ex-partner een regeling te bereiken alvorens bij de rechtbank een procedure wordt opgestart. Mr. Van der Woning biedt ook hulp bij aanpassing van het ouderschapsplan op andere punten zoals wijziging hoofdverblijfplaats van de kinderen, verhuisregeling, informatieregeling, wijziging of aanvraag gezamenlijk gezag over de kinderen etc.

voor directe hulp

bel

077 306 1394

iedere dinsdag van

17:00 - 18:00 uur

gratis spreekuur

op afspraak

Contactinformatie

Patersstraat 21
5981 TP Panningen Limburg
Tel. 077 306 1394
info@vdwoning.nl