Wijzigen ouderschapsplan: wanneer is dat nodig? 

Een ouderschapsplan is meestal een momentopname. Vaak wordt een ouderschapsplan opgesteld in een turbulente periode waarin veel emoties spelen en onzekerheid over de toekomst. Je maakt als ouders met elkaar o.a. afspraken over waar jullie kinderen wonen, hoe de zorgregeling eruit gaat zien, hoe jullie de kosten van je kinderen zult verdelen. Maar tijden veranderen en je kunt op een gegeven moment merken dat het bestaande ouderschapsplan niet meer bij de huidige situatie past. Wat kan je daaraan doen?

Aan welke wettelijke vereisten moet een ouderschapsplan voldoen? 

In de wet is beschreven welke afspraken in ieder geval in een ouderschapsplan opgenomen moeten worden. Dit zijn er drie:

•Hoe verdeel je de zorg- en opvoedingstaken of hoe je het recht en de verplichting tot omgang vormgeeft;

•Op welke wijze je elkaar als ouders informeert of raadpleegt over onderwerpen die de kinderen of hun vermogen betreffen;

•Hoe je de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen verdeelt.

Deze wettelijke vereisten gelden dus ook voor wijziging van een bestaand ouderschapsplan.

Wijzigingen die kunnen leiden tot aanpassing van een ouderschapsplan 

Vaak krijg ik als advocaat-mediator de vraag van een scheidend stel: “in welke situaties moeten wij het ouderschapsplan weer laten wijzigen?” Ik leg hen dan uit dat zij kleine wijzigingen samen kunnen aanpassen in een schriftelijke aanvulling op het ouderschapsplan die zij beiden ondertekenen. Denk dan bijvoorbeeld aan een wijziging in de afspraken over het halen of brengen van de kinderen of aanpassing van de tijdstippen voor aanvang en einde van de weekendregeling met één van de ouders.

Andere ingrijpendere veranderingen voor de kinderen, zoals het gaan wonen bij de andere ouder, het inkorten of juist uitbreiden van de omgangsregeling of het verhogen of verlagen van kinderalimentatie, hebben tot gevolg dat het bestaande ouderschapsplan aangepast dient te worden door een advocaat-mediator.

Inschakelen van een mediator of advocaat 

Als je het als ouders samen eens bent over de aanpassingen, dan kun je samen een mediator inschakelen die dan het ouderschapsplan weer up to date maakt. Voor met name verhoging of verlaging van kinderalimentatie in een ouderschapsplan is nog een vervolgstap nodig, namelijk een nieuwe beslissing van de Rechtbank op dit punt. Dit is nodig om bij incasso van niet betaalde alimentatie een deurwaarder of incassobureau (LBIO) in te kunnen schakelen. De procedure bij de rechtbank is dan geheel schriftelijk en je hoeft niet naar de rechtbank toe.

Zijn jullie het als ouders niet met elkaar eens over aanpassing van de afspraken over jullie kinderen, dan kun je ook zelf mij als advocaat inschakelen en bekijk ik samen met jou op welke punten aanpassing nodig is en hoe we dat gaan realiseren.

Vrijblijvend adviesgesprek 

Is jullie ouderschapsplan toe aan een up date of wil je weten of het nodig is om wijzigingen in de situatie van jullie kinderen schriftelijk vast te leggen? Neem dan contact met mij op en vraag een vrijblijvend advies. Iedere dinsdagavond tussen 17 uur en 19 uur bestaat de mogelijkheid voor een vrijblijvend gesprek van een half uur. Maak daarvoor dan een afspraak met mij.

voor directe hulp

bel

077 306 1394

iedere dinsdag van

17:00 - 18:00 uur

gratis spreekuur

op afspraak

Contactinformatie

Patersstraat 21
5981 TP Panningen Limburg
Tel. 077 306 1394
info@vdwoning.nl